Return Legacy
 

 
ระบบ
 
1. ฉันสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้อย่างไร?
- เข้าหน้าเว็บไซต์ http://login.returnlegacy.com แล้วเลือกเมนู Edit Information.
 
2. ฉันเข้าตรวจสอบสถานะสมาชิก ไอ/ซี ของฉันอย่างไร?
- เข้าหน้าเว็บไซต์ http://login.returnlegacy.com แล้วเลือกเมนู Sponsor Hierarchy.
 
3. ฉันใส่ชื่อ / ไอ/ซี / รายละเอียดบัญชีผิด ฉันจะแก้ไขมันได้อย่างไร?
- เข้าหน้าเว็บไซต์ http://login.returnlegacy.com แล้วเลือกเมนู Edit Information.
 
4. ทำไมสมาชิก ไอ/ซี ของฉันถูกปฏิเสธ?
- บัตรประชาชน 1 ท่าน สามารถสมัครสมาชิก ได้เพียง 1 รหัส ไม่สามารถใช้ซ้ำได้ เพราะ ต้อง อัพโหลด รูปบัตรประชน เข้าสู่ระบบ หลังจากนั้น ทางเราจะทำการ ยืนยันการเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ให้
 
5. ทำอย่างไรให้สมาชิก ไอ/ซี กลับมาใช้งานได้?
- ใช้บัตรประชาชน ให้ถูกต้อง ตามที่ท่านสมัคร แล้วทำการอัพโหลดรูปบัตรประชาชนเข้าสู่ระบบ