Return Legacy
 

เราห่วงใยผู้คน สังคมและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เทคโนโลยีไมโครมิเนอรัลไรซ์นูเทรียนส์ (MMNT) ได้รับการคิดค้นโดยศาสตราจารย์ สึชิยะ มาสะฮิโกะ ซึ่งมอบเอกสิทธิ์ให้แก่บริษัท Return Legacy ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เพียงผู้เดียว โดย MMNT จะช่วยเพิ่มการดูดซึมไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ รวมถึงเป็นตัวล้างพิษด้วยสารเคมีที่เป็นกลาง ช่วยชะลอไวด้วยกระบวนการออกซิเดชั่นย้อนกลับที่อุดมไปด้วยไฮโดรเจนที่มีคุณสมบัติละลายในน้ำได้ เพื่อต่อต้านอนุมูลซึ่งเกิดจากสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายและการฉายรังสีต่างๆ เทคโนโลยีนี้มีฟังก์ชั่นอเนกประสงค์ที่สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สามารถเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในด้านสุขภาพหรือลักษณะทางกายภาพที่ปรากกฎ
เทคโนโลยีไมโครมิเนอรัลไรซ์นูเทรียนส์ (MMNT) ได้รับการคิดค้นโดยศาสตราจารย์ สึชิยะ มาสะฮิโกะ ซึ่งมอบเอกสิทธิ์ให้แก่บริษัท Return Legacy ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เพียงผู้เดียว โดย MMNT จะช่วยเพิ่มการดูดซึมไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ รวมถึงเป็นตัวล้างพิษด้วยสารเคมีที่เป็นกลาง ช่วยชะลอไวด้วยกระบวนการออกซิเดชั่นย้อนกลับที่อุดมไปด้วยไฮโดรเจนที่มีคุณสมบัติละลายในน้ำได้ เพื่อต่อต้านอนุมูลซึ่งเกิดจากสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายและการฉายรังสีต่างๆ เทคโนโลยีนี้มีฟังก์ชั่นอเนกประสงค์ที่สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สามารถเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในด้านสุขภาพหรือลักษณะทางกายภาพที่ปรากกฎ
เป็นเกียรติอย่างสูงของ RETURN LEGACY ที่ได้ร่วมงานกับ Dr. Constantin Dallas จากสถาบัน Fytexia ฝรั่งเศส ซึ่งตั้งอยู่ในยุโรป Dr. Constantin Dallas คือนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงระดับโลก ผู้ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มศึกษาเกี่ยวกับโพลีฟีนอล เทคโนโลยีด้านอาหาร โภชนาการ พยาธิวิทยาทางโภชนาการ และเภสัชวิทยา เขาคือผู้ที่อยู่ในแถวหน้าของเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนต่างๆและเป็นผู้ค้นพบความลับเกี่ยวกับอาหารเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการพิสูจน์ทดสอบโดยการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของเรายังผ่านกระบวนการ peer-review (การทบทวนโดยนักวิชาการระดับเดียวกัน) และยังได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์อีกด้วย
เป็นเกียรติอย่างสูงของ RETURN LEGACY ที่ได้ร่วมงานกับ Dr. Constantin Dallas จากสถาบัน Fytexia ฝรั่งเศส ซึ่งตั้งอยู่ในยุโรป Dr. Constantin Dallas คือนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงระดับโลก ผู้ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มศึกษาเกี่ยวกับโพลีฟีนอล เทคโนโลยีด้านอาหาร โภชนาการ พยาธิวิทยาทางโภชนาการ และเภสัชวิทยา เขาคือผู้ที่อยู่ในแถวหน้าของเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนต่างๆและเป็นผู้ค้นพบความลับเกี่ยวกับอาหารเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการพิสูจน์ทดสอบโดยการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของเรายังผ่านกระบวนการ peer-review (การทบทวนโดยนักวิชาการระดับเดียวกัน) และยังได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์อีกด้วย
เป็นเกียรติอย่างสูงของ RETURN LEGACY ที่ได้ร่วมงานกับ Dr. Constantin Dallas จากสถาบัน Fytexia ฝรั่งเศส ซึ่งตั้งอยู่ในยุโรป Dr. Constantin Dallas คือนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงระดับโลก ผู้ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มศึกษาเกี่ยวกับโพลีฟีนอล เทคโนโลยีด้านอาหาร โภชนาการ พยาธิวิทยาทางโภชนาการ และเภสัชวิทยา เขาคือผู้ที่อยู่ในแถวหน้าของเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนต่างๆและเป็นผู้ค้นพบความลับเกี่ยวกับอาหารเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการพิสูจน์ทดสอบโดยการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของเรายังผ่านกระบวนการ peer-review (การทบทวนโดยนักวิชาการระดับเดียวกัน) และยังได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์อีกด้วย
Top of Page